– Vi er stolte over å være et av få fiskebruk som kan ta i mot 365 dager i året. Helårsdrift er mulig takket være gode, langsiktige partnerskap med fiskere som leverer stabilt. Vi ønsker oss enda flere slike.

Det sier daglig leder Frank Kristiansen ved Båtsfjordbruket.
Bruket er en viktig aktør i et lite samfunn. 85 medarbeidere bidrar til en årlig omsetning på ca. 230 millioner kroner.
Kristiansen er tydelig på at langsiktige og gode, gjensidig samarbeid bidrar til dette.
– Vårt utgangspunkt er å være konkurransedyktige på pris hele året. Gjennom dette kan både land- og sjøsiden ha god inntjening og skape trygge arbeidsplasser, sier han.

For drøyt to år siden ble ny sløyelinje med automatisk sortering og pakking til 12 millioner kroner tatt i bruk. Dermed kan fisken komme ”gjennom veggen” og prosesseres fortløpende.
– Når det er mye fisk tilgjengelig, må båtene være på havet og ikke ved kai. Da må mottaket være effektivt, sier han.
De siste par årene har et tosifret millionbeløp gått til ytterligere økning av mottaks- og pakkekapasiteten. Målet er å heve kvaliteten på råstoffet både med tanke på egen filetproduksjon og helfiskleveranser.
Fiskerne kan levere levende fisk til mottaksmerd og utløse levendebonus. På tider av året når fisken fort blir blaut er det viktig å holde den lenge i live.
– Vi bruker nå el-bedøver slik at vi kan bløgge og produsere så ferskt som mulig. Slik reduserer vi svinn og får et høyt betalende produkt.