Progress Ingeniørfirma er spesialisert på framdrift. Med litt planlegging er det mulig å optimalisere løsningene, redusere driftskostnader og få en høy driftsstabilitet med lave serviceintervaller.

– Med historikk tilbake til 1903 kjenner vi behovene for ulike kunder og fartøytyper godt. Det skjærer oss i hjertet og i regnskapene til kundene å se at framdriftsløsninger blir tatt lett på i planleggingen, med påfølgende kostbare omgjøringer. Bedre å ta endringene på forhånd, sier daglig leder Thomas Smefjell.
Selskapet på syv medarbeidere er distributør for en rekke av verdens ledende produsenter av alt bak motoren, inkludert girkasser, vannjetter, propeller, akselsystemer, ror og eksossystemer for fartøy opp til 70 meter. Leveransene skjer til nybyggings- og/eller reparasjonsverft som i hovedsak selv står for installasjonene.
Typiske anvendelser er for fartøy til fiske, havbruk, Forsvaret, redningstjeneste og generelle arbeidsbåter.
Fartsområde, stabilitet, manøvreringsdyktighet, driftssikkerhet og driftsøkonomi inngår i regnestykket når ingeniørfirmaet former optimale framdriftsløsninger.
– Hva som skal vektlegges varierer ikke bare med båt- eller skipstype, men også hva fartøyet skal brukes til. To helt identiske fartøy kan ha helt ulike behov og dermed vidt forskjellige fremdriftsløsninger.
Selskapet fokuserer på høykvalitetsprodukter som holder driftskostnader og serviceintervaller lave.
– Det spiller stor rolle om du må ha en kostbar service hvert halvår eller hvert femte år, slår han fast.