Fiskeoppdrettere kan kutte kostnader til fôr ved å bruke et innovativt målesystem utviklet av gründerselskapet Nortek i Bærum. Systemet har blitt et populært verktøy for å optimalisere driften og øke lønnsomheten i oppdrettsnæringen.

Nortek lager vitenskapelige instrumenter som gir forskere og ingeniører over hele verden forståelig og anvendelig informasjon om bølger og hvordan strømmer i vann beveger seg.

Selskapet har sine røtter i fagmiljøer knyttet til havforskning, og er blant verdens fremste innen sitt felt. Deres høyteknologiske instrumenter brukes i både åpent hav, kystnære områder og havnebasseng, i elver, kanaler og innsjøer, og i forskningslaboratorier. Nå har  ere hundre oppdrettere langs norskekysten tatt i bruk det Nortek-utviklede målesystemet Autonomous Online System (AOS).

En vitenskapelig metode

Med AOS innførte Nortek en ny vitenskapelig metode for overvåkning av viktige parametre i havbruksnæringen.

– AOS-systemet består av en boks og opp til fire sensorer som gir online tilgang til data om de viktigste parametrene i oppdrettsanlegg. Fra sensorene nede i merdene går informasjonen først til boksen som er plassert på merdkanten, og deretter via satellitt til en server. Så bearbeides tallmaterialet og presentes for oppdretteren i et enkelt webgrensesnitt, forteller Ketil Horn, ingeniør og produktansvarlig i Nortek.

– Dette gir oppdretterne muligheten til å sitte hvor som helst og overvåke lettfattelige data fra anleggene sine, sier Horn.

AOS-boksen er enkel å utplassere og håndtere. Det har bidratt til å gjøre systemet populært og svært utbredt i Norge.

Bedre fôring gir økt lønnsomhet 

Via den personlige websiden som viser enkle grafer og tabeller kan oppdrettere i sanntid følge med på oksygeninnhold og strømforhold i merdene – sentrale faktorer for fôroptimalisering. Det er slik at en kombinasjon av for lavt oksygennivå og høy temperatur kan redusere  skens appetitt, noe som i sin tur gir redusert vekstrate.

– Systemet gjør det derfor mulig å optimalisere fôring i merdene slik at man ikke kaster bort penger på fôr som fisken ikke spiser. Slik øker man utbyttet av fôret og forbedrer lønnsomheten, sier utviklingssjef Morten Jørgensen i Nortek.

Innovasjon drevet av konkrete behov

I sitt innovasjonsarbeid arbeider Nortek tett sammen med kundene om å finne løsninger på deres konkrete behov.

– I utviklingsarbeidet vårt prøver vi å ha så  eksible løsninger som mulig i bunnen, for så å tilpasse produktene til kundene og behovene deres. Vi responderer raskt på nye ønsker og behov, og tilpasser vår teknologi deretter, forteller Morten Jørgensen.

Utvidet bruksområde 

AOS-systemet kan også være nyttig i andre bransjer der man har behov for å måle strømforholdene i vann.

– Målesystemet kan eksempelvis være nyttig i forbindelse med at det skal gjøres en mudringsoperasjon, eller hvis noen trenger å studere kysterosjon eller vannkvalitet. AOS er godt egnet for slike oppgaver, slår Ketil Horn fast.