LetSea er det nye navnet til Helgeland Havbruksstasjon. Vi ser etter nye løsninger for matproduksjon i havet. Selskapet ble etablert i 1999, og er nå Norges største privateide forsøksstasjon og en viktig bidragsyter innen anvendt forskning. Selskapet har en rekke forsøksfasiliteter, fra kar på land via småskala merdforsøk til fullskala forsøk i kommersielle merder. Vi utfører oppdragsforskning for en rekke sentrale aktører innen havbruk. LetSea er lokalisert på Dønna og gjennomfører forsøk under optimale, naturgitte betingelser på Helgelandskysten.

Vi ser etter løsninger for Norges største fornybare eksportnæring – havbruksnæringen. 

Store deler av den fremtidige økende matbehovet, skal dekkes gjennom de muligheter som ligger i den «blå åker». Det er forventet at havbruks­ næringen skal femdoble sin produksjon innen 2030. Denne økningen krever produksjonsoptimalisering og økt forskningsinnsats.

Det er økende krav til bærekraftig matvare­produksjon, hvor oppdrett har et fortrinn ved at fisk har en utrolig evne til å utnytte fôret effektivt. Her skal LetSea bidra med å gjennomføre ernæringsforsøk på alternativer råvarer til fôr, tekniske løsninger, utvikling av biologisk lusebekjempelse, redusere påvirkningen på villaks og jobbe med miljø og fiskevelferd for å fremme en viktig fremtidsnæring.

La oss se om vi kan finne gode løsninger sammen.