Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 vil begrense muligheten for bemanningsbyråer til å ansette midlertidig. Hovedregelen vil være at bemanningsselskapene må ansette sine medarbeidere i en fast stillingsprosent som gir en garantilønn og dermed økonomisk forutsigbarhet for sine ansatte.

Eterni Gruppen er markedsledende på bemanning til bygg & anlegg og næringsmiddelindustrien, og bemanningsløsninger til skoler og barnehager gjennom sitt heleide datterselskap Pedagogisk Vikarsentral AS. 
– Vi har allerede mange ansatte med garantilønn. Vi er dermed godt forberedt på endringene som trer i kraft fra nyttår, sier adm. dir. Rune Myrseth i Eterni. 
For kunder som ikke har en tariffavtale med en sentral fagforening med innstillingsrett, vil det også innebære en endring. Slike kunder må etablere et system for å dokumentere at innleie er knyttet til et midlertidig behov. Eksempelvis på bakgrunn av sesongsvingninger, råvaretilgang, produksjonstopper, ferieavvikling eller sykefravær. Det vil være en overgangsordning for dette kravet til kunder uten tariffavtale frem til 01.07.2019. 

– Vi tror ikke det vil endre så mye på dagens praksis for kundene. Men det vil bli enda viktigere for kunden at man leier inn fra et byrå som man er trygg på at har kontroll og systemer for å håndtere de nye reglene.