Studieforbundet AOF tilbyr arbeidsgivere kartlegging av kompetansehull hos medarbeidere, fyller igjen hullene og utsteder kompetansebevis.

– Slik får medarbeiderne papirer på det de kan og arbeidsgivere en form for sertifisering som de kan bruke utad.

Det forteller salgssjef i AOF Norge Ulrika Herlofsen. Studieforbundets samfunnsoppdrag er å være arbeidslivets kompetansepartner.

Formaliserer realkompetanse

– Når vi snakker om etterutdanning, går tankene ofte til universiteter og høyskoler. Vi opererer i sjiktet hvor arbeidstakere har realkompetanse som er god som gull, og hvor tilføring av noe teori er det som må til for å formalisere kompetansen, forteller Herlofsen.

Kompetansehevingen er i seg selv verdifull for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Troverdig og seriøst

– Ta for eksempel rengjøring og byggebransjen. Her sliter mange med dårlig rykte. Både bedrift og medarbeidere stiller mye sterkere i markedet når de seriøst kan dokumentere kompetanse, sier hun. 

Mange utenlandske arbeidstakere mangler norsk fagbrev. Da kan Studieforbundet AOF bistå. Mange arbedistakere trenger dessuten ikke noen ny grad, men kompetanse på for eksempel demens, barn- og ungdomsarbeid og anleggsmaskiner. 

Det dekker virksomheten som dessuten er stor på basiskompetanse som hjelper folk til å mestre arbeidsoppgavene sine bedre. Med midler fra blant annet VOX kjører forbundet kurs i å skrive bedre, heve lesekompetansen, enkel matematikk og enkel IT.