– Frem til 1980 levde vi av kundenes maskinhavarier, ofte som en konsekvens av feilslått vedlikehold. Basert på en utviklet og banebrytende teknologi, klarer vi i dag å avverge 80 til 90 prosent av havariene vi tidligere baserte virksomheten vår på. Det er adskillig mer lønnsomt, ikke minst for kundene våre.

Torstein Broderstad i den Harstad-baserte elektromekaniske bedriften Teknor, forteller hvordan de la om filosofien for over 30 år siden. De gikk vekk fra prinsippet om at maskiner først må repareres når noe går galt.

– Det kan fort bli svært kostbart, ikke bare fordi maskinene og installasjonene vi i dag overvåker, koster veldig mye penger. Men også fordi en driftsstopp som følge av et havari i seg selv kan være nok til å slå en av disse virksomhetene over ende.

– Et bedre alternativ er kalender- eller syklusbasert vedlikehold. Denne vedlikeholdsfilosofien har en preventiv komponent, som kan hindre de store havariene – men det er allikevel dyrt å bytte deler som kunne ha fungert enda lengre bare for å være på den sikre siden.

Teknor, som er en av Norges fremste elektromekaniske bedrifter, vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere og styresystemer. Og de betjener kunder innen kraftverk og fornybar industri, skipsfart, havbruk, inkludert tradisjonelle fiskemottak, industri, olje og gass og tog.

Gammel kunnskap i moderne forpakning 

– Vi er overbevist om at overvåking og vedlikehold med vår metode, gir absolutt best lønnsomhet for kundene. Og vår teknologi bygger på kunnskap som maskinister og andre som har jobbet med disse maskinene i generasjoner, har båret med seg og overlevert til nye kollegaer.

– Prinsippet er enkelt; de satt skrujernet inn i motoren og lyttet på vibrasjonene for å fange opp forskjellige ulyder som kunne varsle om større eller mindre feil.

– Men vår løsning er avansert; vi har en utviklet teknologi og instrumenter som vi kobler på maskinene, som fanger opp små, små nyanser i vibrasjonene og forteller oss om tilstand og mulige feil i de bevegelige delene av en roterende maskin. Vår spesialitet er roterende elektriske maskiner som motorer og generatorer. På den måten kan vi ikke bare varsle kunden om at et lager er i ferd med å gå i stykker, men hvilken del som må byttes. I andre tilfeller, når vi overvåker store, høyspente maskiner i for eksempel et kraftverk vil vi monitorere tilstanden både elektrisk og mekanisk. Viklingen i en høyspentmaskin har en normert levetid, men det er enkelt å forbruke denne levetiden unødvendig. Med elektrisk tilstandskontroll kan vi følge med statusen til maskinen helt frem til slutten av levertiden. Slik vil en kunde kunne budsjettere med en ny maskin i god tid før den faktisk må byttes ut, sier Broderstad.

Teknor tilbyr flere løsninger for overvåking, der den ene er basert på online overvåking fra bedriftens kontrollsenter i Harstad. Mer vanlig er nok serviceavtaler der en av firmaets 18 ansatte reiser ut for å gjøre målingene, med påfølgende service og vedlikehold etterpå.

– Å velge en vedlikeholdsfilosofi er noe av det viktigste en bedrift som er avhengig av maskinene sine, gjør. Teknor sin filosofi – og teknologi – handler om forutsigbarhet og reduksjon av økonomisk risiko – og om å forlenge levetiden på maskiner som ofte representerer enorme investeringer, avslutter Torstein Broderstad.