Hammerfest havn er Finnmarks største havn og et ledende servicesenter for fiskeri, olje- og gassvirksomhet. Havna har utviklet seg fra en stor og betydningsfull regional fiskeri- og godshavn til også å være en sentral og viktig industrihavn for petroleumsaktivitet i Barentshavet.

 

Hammerfest betyr ”trygg havn”.

For 224 år siden startet fortøyinga i Hammersteinen. I de senere år har havna hatt opp mot 6000 anløp pr. år. Som tilsvarer 21 millioner Brt. og 5 millioner tonn gods. Dette viser at Hammerfest er en betydelig havn i nasjonal sammenheng.

Nye drivkrefter

For framtiden ønsker Hammerfest havn å være den naturlige porten mot Barentshavet. Nå er turisme/cruise, fiskeri og aktivitet tilknyttet petroleum – med tilhørende aktiviteter på land – blitt drivende faktorer for utviklingen.

Utbyggingen av Goliat-feltet, hvor Goliat FPSO ankom Hammerfest i april i år skaper i likhet med Snøhvitutbyggingen store ringvirkninger for havnevirksomheten i Hammerfest. Gassen fra Snøhvit skipes ut fra LNG-terminalen på Melkøya i Hammerfest. Petroleumsaktiviteten gir betydelige ringvirkninger med etablering av servicebedrifter.

Nasjonale og internasjonale aktører

Bak servicebedriftene står både nasjonale og internasjonale aktører med interesser for operasjoner i Barentshavet. Mye av etableringen skjer på Polarbase, som er et viktig element i Hammerfest havn. Polarbase ble etablert i 1986. ASCO etablerer forsyningsbase i Hammerfest og vil være opperativ fra 01.12 2015.

Travelt

Bratt vekst kommer ikke av seg selv. Det gjøres havneinvesteringer på godt over 400 millioner kroner for å møte markedets behov. I tungløftskaier alene er det invester ca. 100 millioner kroner. Videre er det investert ca. 70 millioner til etablering av rigg-kai, og utvidelse av inn seilingsled til Polarbase ferdigstilles høsten 2015 med en investeringsramme på 96 millioner kroner. Industrikai, fiskerihavnefunksjoner, lager/logistikkfunksjoner på Fuglenes krever investeringer på over 100 millioner kroner. På tegnebordet er også ny sentrumsterminal og Hammerfest-terminal. Vi er klare til å møte nye oppgaver og utfordringer for Barentshavet!