Med mer enn 500.000 unike brukere på over 9000 skip og installasjoner er norske Seagull en betydelig aktør innen maritime opplæring. Selskapets kompetanse systemer brukes både innen shipping og i offshorenæringen.

Siden starten i 1996 har selskapet bygget opp et meget omfattende faglig bibliotek på over 300 e-lærings titler, i tillegg til verktøy for kompetanse- styring og kunnskapstesting. Hovedkontoret ligger i Horten, med salgskontorer i England, Tyskland, Hellas, Singapore og Japan.

Internasjonale krav

Økt fokus på miljø, sikkerhet og menneskelige faktorer gjennom internasjonale regelverk stiller strengere krav til næringen. – Det er viktigere enn noen gang å ha et kompetent mannskap sier daglig leder for Seagull Maritime, Roger Ringstad. –Vi har over tid bygget opp en markedsledende portfolio av verktøy for rekruttering, opplæring og kompetansehåndtering som hjelper våre kunder å møte eller overgå de pålagte internasjonale krav, sier Ringstad.

Kostnadseffektiv og miljøvennlig

Et fleksibelt software system gir brukeren mulighet til å gjennomføre opplæring ombord, i form av e-læring,  lm og ombord-kurs. Dette gir store besparelser for kundene siden behovet for flyreiser, hotellovernattinger og overtidsarbeid blir sterkt redusert.

Nye muligheter

– Våre kostnadseffektive løsninger passer godt i et presset offshore marked, der prisen for skreddersøm nå har blitt for høy. Forventingene når det gjelder kvalitet er uforandret, og dette stiller høye krav til oss. Våre ansatte er kompetente på fagfeltene og har god og bred erfaring innen både maritim og offshore bransje, avslutter daglig leder for Seagull Oil & Gas, Morten Aasen.