Mens bransjen har hatt nedgang fra Eterni startet i 2011, har bemanningsselskapet vokst seg til 1000 medarbeidere og en posisjon blant de ti største bemanningsaktørene. Målet er å bli blant topp fem. For det er Makalu blitt symbol.

Makalu er verdens femte høyeste fjell. Antall høydemeter reflekteres gjennom Eternis telefonnummer: 08462. 
– Eterni har høy vekst tilknyttet bygg & anlegg og næringsmiddelindustri med hovedvekt på fiskeindustrien. Vi er landsdekkende, og er spesielt gode til å levere bemanningsløsninger ute i distriktene, hvor det ofte kan være vanskelig å få tak i kvalifi sert arbeidskraft, forteller administrerende direktør Rune Myrseth. 
For å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft, rekrutterer Eterni fra Polen, Slovakia og Litauen. 
Selskapet har også norske og nordiske medarbeidere, men rekruttering må også skje utenlands for å kunne møte etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft. 
– I Eterni er vi opptatt av at medarbeiderne våre skal ha et nettverk på fritiden. For eksempel går vi ofte inn og støtter lokale idrettslag for å skape tilknytning og forankring i lokalmiljøet. Vi legger også vekt på å utvikle norskkunnskaper, sier han.
Selskapet har kontor i Bergen, Oslo og Trondheim og følger opp kundene i distriktene derfra ved å opprette «on site» løsninger som skaper nærhet til kunder og ansatte.

Med verdens femte høyeste fjell; Makalu som symbol, sikter selskapet seg inn mot en posisjon blant bemanningsbransjens fem største. Makalu regnes for å være et av verdens vanskeligste fjell å bestige. Klatringen med oppstart i 2011 til å bli blant de fem største i bemanningsbransjen er vel så tøff. 
– Vi er på god vei, takket være våre dyktige medarbeidere som gjør en strålende jobb ute blant våre kunder.