Hydraulikk Finnmark har en referanseliste det står stor respekt av. Selskapet har spesialisert seg på salg, service, sertifisering og skreddersøm av løsninger til de fleste bransjer inkludert kraft, fiskeri, havbruk, gruve og skip av alle kategorier.

– Vi komponerer tekniske løsninger med forskjellige hydrauliske, elektroniske og mekaniske komponenter til en symfoni. For å gjøre det, må du ha dybdeinnsikt og ikke minst praktisk erfaring, sier daglig leder Jørn Stensvold som startet bedriften i 1981.
– Basert på mange år med produktutvikling og produksjon, har vi også solid kompetanse på skreddersøm og løsninger til det meste. 
Også statlige, kommunale og fylkeskommunale kunder og virksomheter står på referanselisten. Selskapet leverer over hele landet, men med hovedvekt på Troms og Finnmark. Fiskeri har lenge vært et stort marked. Det maritime miljøet i nord er en utfordring med mye korrosjon, is og store temperatursvingninger. 

– Bransjen etterspør leverandører som både kjenner behov og har løsninger som fungerer under slike forhold. Vår lange erfaring og praktiske tilnærming er en avgjørende konkurransefaktor for oss overfor fiskeri og andre bransjer, sier han.
– Vi setter mye fokus på oppdrettsnæringen nå.
Hydraulikk Finnmark importerer kraner og løfteutstyr blant annet fra den italienske kvalitetsprodusenten HS Marine. Selskapet står dessuten for årlig sertifisering av utstyr for Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet, og er Achillessertifisert (ID 26435).