Polar Lift med morselskapet Havator i ryggen tar de store løftene i Nord-Norge. Mest ekstremt er beltedyret på Polarbase i Hammerfest som løfter 1250 tonn.

Polar Lift oppsto i 2007. Løftekontrakten for Polarbase er basis for driften. Kontrakten inkluderer dag til dag-virksomhet med lasting og lossing av supplyfartøy.

Faglig og forsvarlig

– Løft er et fag. Det må utføres av fagfolk av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, sier daglig leder Petter Bjørkli i Polar Lift.

–Havner flest er rigget med mannskap og utstyr for å ta topper i etterspørsel. En partner som oss kan utnytte utstyr og kapasitet til andre oppgaver. Det blir lønnsomt, sier han.

Polar Lift retter seg også inn mot forsyningsbaser og andre med jevnt løftebehov. Selskapet er blant markedets største aktører i nord. Det har en enorm maskinpark av kraner og transportutstyr i ryggen.

Sterk på 300 tonn

– Som en del av opprinnelig finske Havator, er vi solid representert på hele nordkalotten og sørover. Vi krysser grenser fra for eksempel Sverige og inn i Norge med utstyret vårt. På kapasitet på 300 tonn og oppover er vi konkurransedyktige i hele Nord-Norge, sier Bjørkli.

Polar Lift gjør også mange småløft for andre bedrifter og privatpersoner, slik som å ta båter ut og inn av opplag, samferdselsprosjekter, bygningsarbeider m.v.