Aukra Maritime leverer et bredt spekter av daviter, luker og kraner. Hovedmarkedet er offshorefartøy, fiskebåter og servicefartøy for oppdrettsnæringen.

– Skrog, skip og båter er forskjellige. Vi leverer standardløsninger, men også mye skreddersøm. Vi har lagt oss på et meget høyt kvalitetsnivå på leveransene, sier daglig leder Per Arne Rindarøy. 
De mange tunge løftene i oppdrettsnæringen medfører et stort behov for kraner, særlig knyttet til fortøyningsarbeid og notskifter. Aukra Maritime leverer kraner med tilhørende styringssystemer. 
Selskapet har spennende nyheter på gang. 
– Vi er i ferd med å installere prototyp på en helt ny kontrollstasjon. Fra én og samme stol blir det mulig å styre alle kranene om bord på oppdrettslektere. Det forenkler operasjonene, forteller Rindarøy.

Selskapet leverer davit-er til fiskefartøy og offshorefartøy, og har markert spesielt med sitt konsept ”oppvarmet garasje i skipssiden”. Da står et ”man over board” (MOB)-fartøy i beredskap bak luke i skipssiden. 
– MOB-davit-en er spesielt godt egnet for operasjoner i arktiske strøk. Når fartøyet står inne, unngår man nedising. Å måtte fjerne is før redningsbåten kan settes på vannet er naturligvis svært lite hensiktsmessig. Da kan det stå om liv og død, sier han.
Aukra Maritime har Norge som hovedmarked, men leverer også til Kina, Syd-Korea, Japan, Spania, Polen, USA og Canada. Virksomheten i Norge sysselsetter 20 medarbeidere. Et tilsvarende antall jobber ved selskapets avdeling i Litauen hvor stålproduksjonen pågår.