Fra Marin Design får kundene det de ønsker seg – også når de på forhånd ikke vet nøyaktig hvordan konstruksjonen skal være.

Marin Design leverer komplette konstruksjonstjenester fra konseptuelt design via byggetilsyn til leveringsdokumentasjon. Selskapet har nær kontakt med fiskeri og marin servicenæringen, og ivaretar både offentlig regelverk og kundenes ønsker.

– Noen redere ønsker kun å få konstruert båten og levert tegninger til verft som de selv følger opp. Andre ønsker leveranse fra A til Å. Med kompetanse på huset dekker vi dette og alle mellomvarianter, forteller daglig leder Ole Andreas Holm.
Konstruksjonsbedriften ble fisjonert ut av Moen Slip (nå Moen Marin) i 2006. Gjennom fire generasjoner har virksomheten fulgt fiske- og servicenæringen langsmed kysten tett. Som i de fleste sektorer er utviklingen stor. Gjennomgående blir fartøyene større, mer automatiserte, enklere å betjene, har mer elektronikk og håndterer tyngre løft.

– Vi utvikler fartøy som er sikre og riktig for bruken, enten det er fiskefartøy som skal håndtere tungt fiskebruk eller vi presser ekstremgrenser for bruk av dekkskraner, sier han.

– Dessuten jobber vi med drømmer. Flere av kundene våre kjenner ”halve flåten” og har gode tanker for hva de ønsker seg. Her er vi sparringspartneren som får dette ned på papiret og omdannet til riktig gode arbeidsplasser.
Selskapet kan sertifisere dekkskraner og har ISO 9001:2008-sertifisert ledersystem.