Ved å ta totalansvar for elektriske maskiner, bidrar Teknor til økt lønnsomhet gjennom lengre levetid og lavere driftskostnader. Samtidig blir risikoen redusert for uforutsett driftsstans med tilhørende inntektstap og fare for liv, helse og miljø.

Teknor ligger i Harstad, men har hele Norge og naboland som marked.
– Teknor er totalleverandør. Vi gjør analyse av behov, anbefaler motorer, generatorer og styringssystemer som passer for formålet og foretar installasjonen. Komponenter og anlegg følger vi opp i hele levetiden gjennom overvåking, ettersyn og vedlikehold, forteller adm. dir. Torstein Broderstad.

Tar ansvar for alt

Fartøy og installasjoner har mange elektriske maskiner og styringssystemer. Teknor tar ansvaret for alt, også for maskiner som er elementer i hovedkomponenter og lett blir oversett.
Selskapet sverger til overvåkningsbasert vedlikehold. Optimalt vedlikehold foregår da på grunnlag av maskinens egen tilstand. Metoden skiller seg fra kalender- eller syklusbasert vedlikehold hvor reparasjoner og komponenter kan bli byttet uten at det er nødvendig.
– Overvåking er bedre for liv, helse, miljø og økonomi sammenlignet med å vente til noe ryker. Ta for eksempel et smoltanlegg. Ryker sirkulasjonspumper eller generatoren i det tilknyttede minikraftverket, kan alt stoppe og smolten dø. Det er bedre og rimeligere på alle måter å forhindre at slikt skjer gjennom overvåking og vedlikehold, sier han.

Egenutviklet teknologi

Teknor har utviklet teknologi og instrumenter som fanger opp ørsmå nyanser i vibrasjonene og varsler om tilstand og mulige feil i de bevegelige delene av en roterende maskin. Målinger kan gjøres på plass, manuelt med en datacollector eller kontinuerlig med online målinger som sendes til selskapets kontrollsenter. Her overvåkes tilstanden og avvik rapporteres kunde.
Når det oppstår får kundene klar beskjed om hva som må gjøres.
– Vi avverger 80 til 90 prosent av havariene vi tidligere fikk til reparasjon. Vi kan varsle om hvilke komponenter som må byttes og beskrive helsetilstanden til maskiner slik at kundene kan budsjettere nyinnkjøp i god.
Som følge av krav om grønn teknologi og høy innovasjonstakt, blir elektriske maskiner og styringssystemer stadig mer aktuelle. Dette gjelder ikke minst for skip, olje & gass og havbruk.
– Når for eksempel havbruk skaper helt nye konsepter med lukkede merder til havs og strømtilførsel fra land, vet de ikke på forhånd hvordan løsningene vil bli. Men, vi kan fortelle hvilke elektriske maskiner og komponenter de bør velge, sier Broderstad.

Frekvensomformere:

Teknor leverer frekvensomformere, service og livstidsprogram for disse.

– Det gjør at vi kan hjelpe til med å finne korrekt utstyr for den enkelte driftsform samt ivareta utstyret etter installasjon får å sikre sikker drift og minimal nedetid.

GIR:

Teknor leverer alt fra små gir- og snekkeløsninger til større industrigir. Større industrigir gjennomfører vi også tilstandskontroll på, herunder overvåking, samt service/vedlikehold når det er behov for dette.