I september 2016 ratifiserte IMO (International Maritime Organization) et vedtak som innebærer installasjon av ballastrenseanlegg på ca. 35 000 skip over hele verden. Allerede før ratifiseringen hadde Goltens gjennomført i overkant av 200 anlegg om bord på skip rundt om i verden.

Selskapet har dermed opparbeidet seg gode metoder og rutiner for gjennomføringer av slike prosjekter. Skipseiere kan dermed få gjennomført denne typen installasjoner på en god, effektiv og kostnadsbesparende uten å belaste egen organisasjon i for stor grad. 
Goltens er kjent over hele verden som et serviceselskap for industri, skip og vannkraft. Med basis i tradisjoner som mekanisk verksted har selskapet rundt 20 lokasjoner verden over og har ca. 1300 ansatte. Goltens kjerneområder er overhaling av skipsmotorer, mekaniske reparasjon og påplassmaskinering.

Løser miljøproblem

De siste årene har «green technology» vokst frem som et tredje satsningsområde hvor daglig leder Finn Moe for Goltens Oslo forventer en stor vekst fremover.
IMO og miljøorganisasjonene verden over har i tiår prøvd å få skipseiere til å rense ballastvann som skip fyller og tømmer etter hvert som de laster og losser skipet mellom forskjellige havner verden over. Sjøvannet som skipet pumper inn i sine tanker kan inneholde en innblanding av plankton, reker, krabber, skjell og planter fra f.eks en havn i Kina. Når dette blir pumpet ut i et annet havområde, kan det gi kraftig oppblomstring av uønskede arter i det nye området hvor arten kanskje ikke har naturlige fiender. Det vil kunne gi en økologisk katastrofe i dette området.

Effektiv og kvalitetssikret retrofit

For en skipseier oppleves det å gjøre et miljøtiltak på sine båter som positivt, men likefullt er det en betydelig investering som ikke gir direkte avkastning.
– Dette har vi vært bevisste på helt siden IMO for ti år siden fattet vedtak om rensing. For vår Green Technology-satsing har vi utviklet teknologi som skal gjøre analysearbeidet enklere, etablert kvalitetssystemer for tjenesteleveransene og kompetanse for å gjennomføre operasjonene i praksis, sier Finn Moe.
Kort fortalt vil Moe sine kolleger først utføre en inspeksjon om bord hvor for å dokumentere dagens ballastsystem ved hjelp av 3D-skanning og -kartlegging. På grunnlag av kartleggingen og informasjonen kan selskapet få laget installasjonsforslag og deretter installasjons- og produksjonstegninger, samt oppdatering av klassetegninger for installasjonen.
Fra den godkjente dokumentasjonen kan Goltens også produsere ferdig rørpakker, foreta installasjon av ballastrenseanlegget med alle rør og elektroinstallasjoner eller være leder for installasjonen. Selskapet er «preferred installation company» for de fleste norske og internasjonale leverandører av ballastrenseanlegg.

Høy aktivitet

– I tillegg til i overkant av 220 installasjoner på forskjellige skip har vi i tillegg gjort en stor mengde 3D-skanninger av skip på norske og internasjonale rederier for både handelsflåten og for offshoreflåten.
I markedet er Goltens kjent som et allsidig og spesialisert verksted som gjør jobber der mange andre melder pass. Spesielt gjelder dette påplassmaskinering (In-Situ machining) som Goltens var først ute med på markedet. Påplassmaskinering gjøres på en rekke områder, som f.eks. veivakslinger, propellgjennomføringer, turbin- og generatorakslinger for kraftverk, fundamenter og en rekke andre ting.
Goltens betjener dessuten industrien med mekaniske tjenester som er avgjørende for drift og vedlikehold, inkludert maskineringsarbeider som fresing, dreiing og sveising.
– Med vår erfaring og kompetanse har vi gode forutsetninger for å betjene skip, offshore, industri og vannkraft med gode løsninger, avslutter Finn Moe.