Flatangerbedriften MIDT NORSK KYSTSERVICE er med sitt fartøy «AMRON» en liten, men slagkraftig mygg i servicefartøybransjen, og svært etterspurt som leverandør av bl.a. fortøyningstjenester til oppdrettsbransjen.

Selskapet foretar bunnkartlegging (multistråle), undervannsboring, nyutsetting og opptak av eldre anlegg og flåtefortøyninger, legging av mindre strømkabler, transport, ROV- dokumentasjon og slep m.v. i tillegg grunnboring for større Norske aktører. 

Selskapet opererer fra Møre til Nordland, og har også Sellihca godkjenning for utførelser for kraftbransjen.
– Vi er lykkelig som liten, fast kompetent stab, og har god kontroll på det vi holder på med. At vi er etterspurt kommer bl.a. av den løsningsmodell vi har valgt, og at vi samtidig har et mannskap med solid kompetanse som kan skjære igjennom når det kniper ved ulike problemløsninger. Vi leverer med høy kvalitet og vektlegger fyldig dokumentasjon iht. gjeldende krav. Dette gjør oss til en pålitelig partner til oppdrettsnæringen i fortøynings- og servicesammenheng, sier medeier og salgsleder Bjørn Tore Opland.
MIDT NORSK KYSTSERVICE har siden oppstarten i 2010 kun operert med stålfartøyet «AMRON». Nylig ble det full ombygging under dekk. Over dekk ble ei ny 60 tonns vinsj montert samt annet utstyr iht. de nye kravene for servicefartøy.
Selskapet har også en ny mobil og utstyrt dykkerhenger med sertifiserte løfteører for bl.a. helikoptertransport.
– Målet har lenge vært et fartøy nr. 2. Enn så lenge vil nok hovedfokus være på «AMRON» og betjene våre spotmarkedkunder så best vi kan, avslutter Opland.