Sjøentreprenøren Valen Marina leverer dykke- og ROV-tjenester i tillegg til forankring, kaibygging inkludert industrikai, undervanns rørhåndtering og anleggsdykking. Nå blir selskapet også totalleverandør av småbåthavner.

– Vi tar oppdrag langs hele kysten både for private og profesjonelle aktører, sier daglig leder Stig Blindheim. 
Bredden i tjenestespekter har medvirket sterkt til at selskapet blir valgt og har ekspandert de siste årene fra fem medarbeidere i 2013 til 13 i dag. Parallelt er omsetningen mangedoblet. 
– Vi jobber effektivt og med riktig mannskap. For eksempel bruker vi dykkere som mannskap ved håndtering av småbåthavner. Ofte oppstår behov for dykking underveis. Da kan vi selv operere under vann i stedet for å stoppe prosessen og vente på et dykkerlag som dessuten belaster prosjektet med merkostnader, forteller Blindheim. 
Etter mange års erfaring med forankring av marineanlegg og småbåthavner har Valen Marina nå tatt steget fullt ut og påtar seg totalleverandøransvar for småbåthavner. 
– Vi bygger også gjerne for privatpersoner. Dessuten inspiserer, dokumenterer og utbedrer vi småbåthavner. Forsikringsselskapene stiller større krav til småbåtlagene etter ekstremværet vi har opplevd de siste årene.