Skipsserviceselskapet LoS Marine på Rubbestadneset i Hordaland skårer høyt på kundetilfredshets-undersøkelser og er velkjent for kvalitet, service og vennlighet.

Med stor kai, dock på 116*19 meter og slipp for båter på opptil 70 meter er LOS Marine beredt til å ta i mot et bredt spekter fartøyer.
Brønnbåter, fiskefartøy, ferger, offshorefartøy, oppdrettsbåter og fraktefartøy gjester service- og vedlikeholdsverftet. Da hele 12 fartøy var innom sist vinter, ble staben på 44 medarbeidere supplert til over 70. 

LOS Marine reiser på befaring for å kunne gi forhåndspris og planlegge oppgavene.
– Vi planlegger grundig, lager arbeids- og innkjøpslister og jobber to skift så kundene mister minimal driftstid, sier daglig leder Magne Olav Østensen.
Før og under arbeidet har verftet regelmessige møter med kunden hvor framdrift og forhold som fremkommer underveis blir drøftet.
– Vi har lang erfaring og finner løsninger. Dessuten har vi en fleksibel stab som alltid stiller opp, sier han.
– For eksempel har vi kjørt døgnkontinuerlig gjennom weekender for å få fartøy tilbake i drift mandag morgen.
Kundene vender regelmessig tilbake, slik at LOS Marine får en veldig oversikt over skip og materiell og kan ta et langsiktig ansvar.
– Vi tar også klassing av fartøy i nært samarbeid med DNV GL eller andre klasseselskap.
Selskapets eget verksted håndterer overhaling av mekanisk utstyr.