Naval Consult AS utvikler driftssikre fiskefartøy som lar eierne levere fisk med svært høy kvalitet i ulike bearbeidingsgrader og dermed best mulig pris. Fartøyene gir samtidig minst mulig miljømessig fotavtrykk og driftskostnader.

Selskapet ble etablert i 1983, opererer hovedsakelig i stor kystflåte-markedet og leverer komplette designpakker til verft – klart for bygging. Det har fem skipstekniske konsulenter med lang erfaring også fra hav og fiskeri.
– Helhetsforståelsen vår er noe kundene kan oppleve veldig konkret ombord på fartøyene. Fartøyene skal fungere godt for flere kombinasjoner av fiskerier som for eksempel not, snurrevad, garn, line eller trål. Ulike fiskeslag skal kunne leveres med ulike bearbeidingsgrader, så som filet, sløyd eller hodekappet, frossen, på is, i RSW eller levende. Takket være inngående systemforståelse klarer vi å håndtere dette meget godt i ett og samme fartøy, sier daglig leder Erlend Hagen.
Fleksible leveringsmuligheter skaper god lønnsomhet. Avhengig av periode eller art betaler kanskje frossen, sløyet fisk med hode seg best. I neste nå skal fisken være hodeløs eller fersk på is – eller sprell levende.
– Naval Consult ivaretar dette med fleksible fartøy. Vi har kommer rundt mange vanskelige problemstillinger på måter som det er verdt å ta en nærmere kikk på, sier han.
Nøkkelord er dekksarrangement og fabrikksarrangement hvor ingen operasjoner er mer plass- eller arbeidskrevende enn nødvendig. Fabrikkarealet er arrangert for å lett holdes rent.