Salt Ship Design leverer skreddersydd skipsdesign. Designfirmaet med 77 medarbeidere opererer globalt og er leverandøruavhengig. Derfor kan firmaet levere best mulig båt for pengene ut i fra tilgjengelig teknologi og kommersielle forhold.

– Noe av det vi legger vekt på, er å lytte godt til hva kunden vil ha og omsette dette til løsninger. Det er kjernekompetanse for oss, sier Tor Henning Vestbøstad, som er salgssjef i selskapet.
Skipene firmaet designer skal ha en funksjon som nok ofte er viktigere enn estetikken.
– Likevel prøver vi hele tiden å lage så fine design som vi kan utfra de gitte rammer.

Global

Salt Ship Design har hovedkontor på Stor og har et stort team ingeniører ved sitt kontor i Polen. Selskapet reiser ut til kunder over hele verden. Siste kontrakt er for et vindpark- supportfartøy bestilt av fransk rederi som bygges i Tyrkia.
– Vi tegner for petroleumssektoren, fiskeri, havbruk, vindkraft og andre ofte spesialiserte behov, forteller han, – alt fra små til helt store fartøy. Så lenge det skal flyte er det innenfor vårt kompetansefelt.
Alle som har bestilt et fartøy vet at skipsdesign innebærer kompromisser. Ønsker en mye trekkkraft for å trekke en trål, vil det typisk gå utover fartøyets topphastighet som eksempel.
– Veldig mange parametere skal balanseres. Dette er den viktigste oppgaven vi gjør sammen med kundene for å få et så optimalt skip som mulig for oppgaven.

Fleksibel samhandling

Salt Ship Design er fleksible også når planer endrer seg underveis. Firmaet kjenner godt betydningen av å samhandle godt med alle involverte parter inkludert rederi, utstyrsleverandører, klasseselskap og verft.
Salt Ship Design ble etablert i 2012. Målet var å organisere en designvirksomhet for fullt ut å kunne designe fartøy på brukernes premisser. Vestbøstad forteller om et entusiastisk team hvor noen sågar drømmer skipsdesign om natten.
– Vi setter vår ære i at båtene skal bli så gode at vi selv kan bli riktig stolte av dem. Da må du gå ”all in”, sier han.