Norske fiskere og andre redere ønsker innovative fartøy. Skipskompetanse AS strekker seg for å designe både god funksjonalitet og utseende. Det medfører oppdrag også fra helt andre sider av kloden.

– Norske fiskebåtredere er opptatt av sitt eget fartøy, slår daglig leder Per-Jørgen Silden fast.
– Det er ofte arbeidsplassen og hjemmet deres i lengre perioder. Derfor er de kompetente bestillere med erfaringsbaserte ønsker om hvordan ting skal være og godt orientert om hva andre gjør. Vi har lang erfaring i omsette rederens ønsker og planer til innovative og funksjonelle løsninger.

Ingeniørfirmaet har spesialisert seg på fiskefartøy, brønnbåter, arbeidsbåter og andre spesialfartøy til bruk i fiskeri og oppdrett.
Skipskompetanse har 18 medarbeidere. «Vi er stor blant de små», sier Silden, og forklarer at det gir fortrinn som at kunden kommer først, at selskapet leverer konstruksjoner og dokumentasjon i høyeste kvalitetsklasse, men samtidig er nære kundenes hverdag. Ombord i ingeniørselskapet er et mannskap med kompetanse fra verft, ulike designkategorier og med fiskeribakgrunn.

Vet hva som må til

– Vi vet hva som må til og vi blir valgt av mange for måten vi jobber på. Vi leverer tegninger til verftet med meget høyt detaljnivå. Da slipper verft og reder å tape tid og penger på å skulle beslutte hvor for eksempel dekksutstyr skal være, for så å oppdage at det ikke går på grunn av plassmangel. Med våre detaljtegninger er dette tatt hånd om. Vi jobber tett med kunden hele veien fra de første idémøtene, via tegnebordet og helt inn på verftet frem til fartøy er levert.
Ingeniørselskapet på Måløy inngår i en norsk, maritim klynge med rik tilgang på kompetanse, utstyr og verftskapasitet.

Norsk er anerkjent

– Redere på helt andre kanter av verden kan velge og vrake i internasjonale designmiljøer, men velger oss. Det er en anerkjennelse av hele det norske maritime miljøet fra kompetente redere og mannskap via design og konstruksjon.
Silden med kolleger er opptatt av både utseende og funksjonalitet. Det gir resultater i form av fartøy med heftig og spennende design. Et eksempel er et nytt fiskefartøy for Perth-eide Austral Fisheries som skal bygges hos Båtbygg AS fem minutter unna Fiskernes Hus. Fartøyet blir operert fra Mauritius og skal fiske tannfisk i Sørishavet.
– Fartøyet som kombinerer drift med line, teine og trål er så vidt vi vet det første i sitt slag, sier Silden.

Batterihybrid

For rederiene Oddvar Ness AS og Brødrene Bakken AS har Skipskompetanse designet to kystnotfartøy med batterihybriddrift som er under bygging hos Stadyard AS på Raudeberg. Prosjektet reflekterer rederienes ønske om å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet. Prosjektet mottar støtte fra Enova. Det ble realitet etter et forprosjekt med spesiell fokus på skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering samt en realitetsvurdering av arrangementet i forhold til batterihybrid/peak shave-løsningen.
Fartøyene får elektrisk vinsjepakke, akselgenerator/el-motor som tillater at hovedmotoren opereres med variabelt turtall og likevel leverer konstant spenning til hovedtavle. Batteripakken tillater mindre totalt installert effekt. Sammen med varmegjenvinning bidrar den til redusert totalt energiforbruk.

Tjenester fra Skipskompetanse

• Skipsdesign og prosjektutvikling
• Beregninger, tegninger og dokumentasjon
• Prosjektledelse og oppfølging i inn- og utland
• Anbudsrunder, forhandlinger og kontrahering
• 3D-designstudier og visualisering