Maritim Sveiseservice i Tromsø holder hjulene i gang og bidrar til driftssikre hverdager for kunder på Svalbard og over hele Nord-Norge. Selskapets sertifiserte fagarbeidere lar seg ikke stoppe av ekstremvær og stiller opp på kort varsel når noe ryker.

– Vi ligger i têtsjiktet på sertifiseringer. For eksempel samsvarer HMS-systemet vårt med Norsok-standarden S-006N som offshorenæringen krever. Opplæring står sentralt. Fem lærlinger har vi inne nå. Vi får de beste fagarbeiderne via lærlingeordningen hvor de læres opp i vår ånd, sier daglig leder Roar Karlsen. 
Selskapets 28 medarbeidere betjener maritim sektor, bygg & anlegg, industri, olje & gass og havbruk. Stål til nybygg, service, vedlikehold, ombygging og reparasjoner fyller hverdagene på områder som rør, mekanikk, utrusting, maskinering, dreiing, fresing og sveising. 
Store skip og flytende borerigger er blant gjestene. Med nyanlagt flytekai på 36*9 meter har verkstedet plass også til de mange fartøyene på opp til 40 meters lengde. 
– Vi tar langsiktig vedlikeholdsansvar for anlegg og fartøy, sier Karlsen. 
Ikke minst gjelder det innenfor fiskeri og trål hvor ting ofte ryker. Selskapet tar det helt prekære mens fartøyene losser, men får god oversikt og gjør derfor også preventivt, systematisk vedlikehold.