Dykkerkompaniet utfører de fleste typer undervannsoppdrag. Selskapet er tilgjengelig til alle døgnets tider og dokumenterer skriftlig og med video fra ROV og kamera på dykkerhjelmene.

– Vi er erfarne anleggsdykkere. Med erfaring kan du gjøre jobben sikkert og ofte raskere og rimeligere, sier daglig leder Egil Johan Krane. 
Kundene er i hovedsak entreprenører, kommuner, kraftselskaper, oppdrettsnæringen og enkelte private. Dykkerkompaniet gjør mye rørlednings-arbeid inkludert vannledninger, avløpsrør, grøfting og sprengning under vann. 
Forskaling, brenning, sveising, nedsetting av peler, erosjonssikring, montering, kartlegging og berging/heving er andre oppdragstyper. 
– Vi gjør også avanserte konstruksjoner hvor det kreves stor nøyaktighet, for eksempel ved bygging av slipper, sier Krane. 
Selskapet har HMS og internkontroll i høysetet inkludert moderne, oppdatert, godt vedlikeholdt og sertifisert utstyr som er tilpasset oppdraget. ROV-en tar de dypeste og lengste oppgavene. 
Nyinnkjøpte ”M/S Hasse” har overnattingskapasitet for fem personer i enkeltmannslugarer, 32 tonnmeters hydraulisk kran, og vil bli utstyrt med splitter nytt dykkersystem. Systemet ivaretar sikkerheten til dykkerne, gjøre det mulig å følge arbeidet på skjerm og produserer videodokumentasjon. 
– Kunden kan sjeldent selv besøke anleggsplassene våre på havets bunn. Derfor er vi nøye på å skape trygghet for hva som er gjort og ikke gjort gjennom god dokumentasjon.