Riktig vedlikehold lønner seg. Teknor har spesialisert seg på optimalt vedlikehold av elektriske maskiner og styringssystemer. Store kunder innenfor tog og trikk har lagt reparasjonsansvaret til Harstad – en by uten skinneganger. Elbilmotorer er et nytt marked. Om selskapet ville, kunne det gi Tesla-en litt ekstra sprut.

16 medarbeidere teller virksomheten, som slo omsetningsrekord fra 2013 i juli i år. Elektriske maskiner inkluderer motorer (tog, trikk, kjempestore anleggsmaskiner, elbiler, skip industri, olje & gass), generatorer (alle skip, industri, olje & gass, kraftverk, nødstrøm) og transformatorer (store skip, strømnettet, stor industri).

Styringssystemer

Teknor lager og vedlikeholder dessuten styring (automasjon) til maskiner innenfor alle kategorier.

– Vi jobber proaktivt mot havari og driftsstans, og tilbyr tilstandsbasert vedlikehold (se ramme), forteller adm. dir. Torstein Broderstad i Teknor.

Null terskel

Selskapet reparerer, vikler, sertifiserer, skifter slitedeler m.m.

– Det skal være null terskel for å kontakte oss. Om Teknor selv ikke kan gjøre jobben, så formidler vi kontakt videre, sier Broderstad.

Virksomheten startet i 1951 med reparasjon av maskineri til skip og utviklet seg til togmotorer, kraftverk og industri. Petroleumssektoren er siste tilskudd.

– Veien har dessuten gått fra å reparere etter havari til å forhindre havari. Unødig forbruk av levetid er dyrt. Følgene av stans eller nedetid kan dessuten innebære inntektstap og skade på miljø, sier han.

Tilstandsbasert vedlikehold

Teknor har bygget opp en avdeling for tilstandsbasert vedlikehold. Selskapet overvåker tilstanden til utstyret slik at overhaling og reparasjoner kun skjer ved behov. Denne er svært kostnadseffektivt for kunden som unngår store klassinger og kun må dekke sertifisert dette tjenesten så skip/rigger kan slippe unødvendig vedlikehold og demontering. Teknor tilbyr alt fra manuelle målinger til onlinesystemer.

I Harstad

At Harstad er blitt et ledende senter for vedlikehold av motorer til tog og trikk er bortimot like underlig som om en virksomhet i Oslo skulle være spesialist på vedlikehold av not og trål til fiskeflåten i Finnmark. Men faktum er at Teknor står for vedlikehold både til regiontog og trikker over det ganske land.

– Det startet med vedlikehold av gruvetog for 40 år siden. Nå følger vi elektriske motorer til lands og til vanns via sensorer. Kompetansen vi har bygd opp på dette bidrar til å gjøre oss konkurransedyktige på utstyr langt herfra, sier han.

Bedre enn substitutter

Selskapets største konkurrent er substitutter – det vil si at skadet eller ødelagt utstyr erstattes med nytt med samme ytelse, men ikke nødvendigvis med samme kvalitet og holdbarhet.

– Petroleumsbransjen har en klar kvalitetsforståelse og inviterer til priskonkurranse innenfor et definert kvalitetsnivå. Andre er mer opptatt av bare ytelse. Ytelse kan ofte kjøpes rimelig, men spørsmålet er hvor lenge maskinen varer og hvor mye vedlikehold som kreves. Vårt mantra er at reparasjon og service i mange tilfeller er bedre og mer miljøvennlig, sier Broderstad.

Mer liv i Tesla-en

Selskapets verksted kan også forbedre teknikken.

– Vi kan enkelt blåse litt mer liv og krefter inn i en Tesla som gjør null til hundre på 5,6 sekunder, men vi følger produsentens ønsker om å la motoren i fred. Dog gjør vi reparasjoner av elbilmotorer, sier han.

Teknor er godkjent av Siemens, ABB og Nemko (alle fabrikater) for sertifisering av motorer for de mest eksplosjonsfarlige omgivelser.